Historien om Kristiansand filosofikafé

Filosofikafeen ble startet i 2001 av Harald Baasland, Marie Føreland, Terje Mesel og Gunnar Slotta, med første samling i februar 2002. Baasland hadde hørt et interessant program om filosofi i NRK Radio, og i en samtale med Slotta etterpå vokste ideen om en filosofikafé fram. I løpet av de nærmeste par årene ble komiteen utvidet med Jon Grythe, Ralph Henk Vaags, Alf Kjetil Igland og Erik Meidell. Flere andre har vært innom komiteen for kortere tid.  Baasland har vært den selvskrevne leder.

De første årene ble kafékveldene holdt på Kafé Katta, Sørlandets Kunstmuseum, men en stadig større interesse for arrangementene sprengte lokalet, og høsten 2006 ble de flyttet til Kick Malt & Mat. Ved utgangen av vårsemesteret 2009 hadde mer enn 6.600 mennesker vært innom kafeens 39 arrangementer med ca 750 på én kveld som rekord. Besøket ligger nå jevnt mellom 200 og 400 mennesker, trolig den best besøkte filosofikafeen i Norge.

Trolig den best besøkte filosofikafeen i Norge

Ved utgangen av vårsemesteret 2009 ønsket de fleste medlemmene av komiteen avløsning etter fortjent innsats. Komiteen er selvoppnevnt og selvsupplerende. Den nye komiteen ble sammensatt av Alf Kjetil Igland (leder), som var den eneste som var igjen av den første komiteen, Jon Arthur Johannessen (økonomiansvarlig), Bente Vetland, Liv Tveit Walseth, Åse Haraldstad, Adrian Førde Andersson (webansvarlig) og filosof Ralph Henk Vaags.

Alf Kjetil Igland gikk ved utgangen av 2014 ut av komiteen etter ti år, fem av dem som leder. Etter 8 års innsats som økonomiansvarlig gikk deretter Jon Arthur Johannessen ut av komiteen i 2017 og ble erstattet av Ståle Myhre. De øvrige medlemmene driver kafeen videre med Ralph Henk Vaags som ny komiteleder.

Foredragskveldene ble også fra høsten 2015 flyttet til Aladdin Kulturhus.

Alt arbeid i forbindelse med filosofikafeen utføres på dugnad. Det var viktig for initiativtakerne at tilbudet skulle være rimelig. Ordinær billettpris fra våren 2017 er kr 150,- og honnør/student kr 100,-.

Komiteen er både programkomité og arrangementskomité. Komiteen tar gjerne imot forslag til foredragsholdere og temaer som kan tas opp. Klikk deg inn på epostadressen vår filosofikafeen@filosofikafeen.no og send tips, ideer, kommentarer, ris og ros. Alt er velkomment.