Intervju med filosof Henrik Syse

Det er et økende behov for å skaffe seg pusterom for refleksjon i vår tid, hevdet filosofen Henrik Syse i et intervju med Aftenposten lørdag 25. april 2009. I den forbindelse omtalte han også Kristiansand Filosofikafé: «Jeg var nylig på en filosofikafé i Kristiansand, der var 5-600 mennesker møtt frem. Litteraturhuset i Oslo fylles til randen kveld etter kveld. Jeg tror dette dreier seg om mer enn intellektuell nysgjerrighet. Vi behøver anledninger til å prøve ut det vi gjør til daglig.»

No comments yet

Comments are closed