Foredragskalender

Foredragkalenderen oppdateres fortløpende.

Programmet for vårsemesteret 2020

espen håland liteOnsdag 29. januar
Espen Håland
Det ubevisste

Hvilken rolle spiller det ubevisste? Foredraget tar for seg psykoanalytisk forståelse av det ubevisste, og hvordan det kan virke inn på vår forståelse av oss selv og andre. Foredraget vil også forsøke å belyse hvordan tenkning rundt det ubevisste kan kaste lys over forhold i samfunnet og kulturen vi lever i.

Espen Håland er psykologspesialist med fordypning i psykoanalytisk psykoterapi. Han interesserer seg for psykoanalytisk tenkning generelt og psykoanalytisk psykoterapi spesielt. Håland har siden 2005 jobbet som psykolog i psykisk helsevern, og er for tiden ansatt på døgnposten enhet for førstegangspsykose, Sørlandet sykehus.

 

image001_liten

Onsdag 26. februar
Frode Gallefoss og Runar Nørsett
Humor i helsevesenet

Hvorfor er humor viktig i helsevesenet? Hvilken humor opplever vi mellom pasienter, mellom pasient og helsepersonell og mellom helsepersonell? Og ikke minst, hva når vi som helsepersonell bruker humor for å beskrive det som vi er kritiske til i helsevesenet? I ord og toner vil foredragsholderne gi et skråblikk på temaet fra det absurde til det ettertenksomme.

Frode Gallefoss er forskningssjef og lungelege. Runar Nørsett er fastlege og fastpianist.

 

brunstad

Onsdag 25. mars
Paul Otto Brunstad – AVLYST
«Sinne og raseri som samfunnsendrende krefter – fra antikkens Homer til bompengeopprør»

I dette foredraget vil Brunstad snakke om sinne og frustrasjon som en samfunnsendrende drivkraft. Dette spores på mange nivåer, alt fra internasjonale populistiske bevegelser, ned til lokale bompengeprotester. Selv om sinne på den måten kan være en viktig emosjonell impuls i retning av et mer rettferdig samfunn, vil det hele tiden hefte mørkere og mer problematiske sider ved den samme emosjonelle tilstanden. Hvordan skal vi møte et mer eller mindre rettmessig sinn og opprør blant befolkningen, uten at dette sinne samtidig fører til at viktige demokratiske og velferdsmessige verdier undergraves og ødelegges? Paul Otto Brunstad jobber til daglig som professor ved NLA høgskolen i Bergen. Han har i sin forskning blant annet jobbet med ledelsesspørsmål og ungdomskultur.

 

Formen på møtekveldene

Kafékveldene holdes på Aladdin Kulturhus, Kongensgate 6, siste onsdag i månedene januar, februar, mars og september, oktober, november. Dørene åpner kl 18.30.

Foredraget begynner kl. 19.30 og varer omtrent 45 minutter. Deretter tar vi en pause på ca. 20 minutter. Kl. 20.45 begynner andre del av programmet. Det vil som oftest være en samtale mellom foredragsholder og møteleder, med anledning til å stille spørsmål fra salen. Programmet avsluttes kl. 21.30.