Foredragskalender

Foredragene holdes på Aladdin kl. 19.30. Dørene åpnes kl. 18.30. Etter pausen er det intervju og anledning til å stille spørsmål fra salen. Entré kr. 150,-. Honnør/student kr 100,-

Onsdag 25. januar 2023

Anders Johansen:
«I begynnelsen var handling – om forholdet mellom handling, ord og virkelighet»

Vi er på vei inn i en alvorlig klimakrise. Vi kjenner årsakene til krisen, vi kjenner konsekvensene, vi vet hva som skal til for å avverge den. Allikevel fortsetter vi som før. Denne handlingslammelsen beror på en svikt i den alminnelige realitetssansen. Men det er ikke kunnskap det står på. De fleste anerkjenner sannheten om klimakrisen – men den er ikke fullt virkelig for oss. Det politiske språket er i ustand, ser det ut til, i alle fall på den måten at det ikke forplikter til handling. Utålmodige aktivister krever en mer autoritær og/eller militant innsats, uten å kaste bort mer tid på den nytteløse ordvekslingen. Men burde vi ikke heller gå inn for å reparere det politiske språket? Det gjør vi best ved å utvikle former for praktisk medvirkning som opphever splittelsen mellom ord og handling, kunnskap og realitet. Oppgaven består i å virkeliggjøre sannheten om klimakrisen – ikke bare som noe vi sier og vet, men også som noe vi gjør.

Anders Johansen er professor i sakprosastudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Som forsker og skribent er han bredt orientert. Han har blant annet utgitt Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk (2002), Samtalens tynne tråd (2003) og Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005 (2005).

Onsdag 22. februar 2023

Monica Roland:
«Hva er kjærlighet?»

Monica Roland disputerte i 2017 avhandlingen «What is Love?». På filosofikafeen vil hun snakke om nettopp teamet kjærlighet.

Onsdag 29. mars 2023

Lena Lindgren:
«Ekko»

Lena Lindgren er politisk kommentator i Morgenbladet og forfatteren av boken Ekko. Et essay om algoritmer og begjær.

Formen på møtekveldene


Kafékveldene holdes på Aladdin Kulturhus, Kongensgate 6, siste onsdag i månedene januar, februar, mars og september, oktober, november. Dørene åpner kl 18.30. Foredraget begynner kl. 19.30 og varer omtrent 45 minutter. Deretter tar vi en pause på ca. 20 minutter. Kl. 20.45 begynner andre del av programmet. Det vil som oftest være en samtale mellom foredragsholder og møteleder, med anledning til å stille spørsmål fra salen. Programmet avsluttes kl. 21.30.