Foredragskalender

Foredragkalenderen oppdateres fortløpende.

Programmet for høstsemesteret 2019

frost_litenOnsdag 25. september
Filosof Tore Frost
Kjærlighet

Spørsmålet er reist: Hva er dette vi kaller kjærlighet, denne ville og ubendige energi som har – og alltid har hatt – en så gjennomgripende betydning for vårt menneskelige liv og død, for hele vår menneskelige skjebne? Den viker unna alle forsøk på å bli begrepsdefinert og er åpenbart like vanskelig å avgrense som livet selv. Kjært barn har mange navn: Seksualitet – erotikk – kjærlighet. Hva er hva?

 

eriksenOnsdag 30. oktober
Thomas Hylland Eriksen
Frihet og ansvar: Eksistensialismen – en filosofi for det 21. århundret?

Etter å ha vært på moten blant intellektuelle i midten av forrige århundre, falmet eksistensialistisk filosofi og livsanskuelse raskt. I dette foredraget vil Hylland Eriksen spørre om den fortjener å bli gjenopplivet i en tid preget av identitetspolitikk, biologisk determinisme og politisk avmaktsfølelse. Eksistensialismen er en frihetslære som kan være både befriende og frigjørende.

 

ingaOnsdag 27. november
Inga Bostad
Takknemlighet

Hva vil det si å være takknemlig? Kan begrepet om takknemlighet berike filosofien, fungere opplysende og kritisk, kan det berike våre liv og fremme en opplevelse av fellesskap og ansvar? I dette foredraget vil Bostad reflektere rundt hva takknemlighet kan bety i livene våre, hva har det å si for fellesskapet vi er en del av, for samfunnet og for den politiske og sosiale orden. Kan takknemlighet fungere som en bevarer av det bestående eller også som en linse vi kan forstå makt og undertrykkende mekanismer gjennom? Kan takknemlighet pålegges noen som en byrde, eller bør vi i vår vestlige kultur først og fremst lære oss å bli mer takknemlige?

 

 

Formen på møtekveldene

Kafékveldene holdes på Aladdin Kulturhus, Kongensgate 6, siste onsdag i månedene januar, februar, mars og september, oktober, november. Dørene åpner kl 18.30.

Foredraget begynner kl. 19.30 og varer omtrent 45 minutter. Deretter tar vi en pause på ca. 20 minutter. Kl. 20.45 begynner andre del av programmet. Det vil som oftest være en samtale mellom foredragsholder og møteleder, med anledning til å stille spørsmål fra salen. Programmet avsluttes kl. 21.30.