Foredragskalender

Foredragkalenderen oppdateres fortløpende.

Programmet for høstsemesteret 2017

grellandOnsdag 27. september
Hans Herlof Grelland
Hva er følelser?

Følelser (emosjoner) er et dagligdags fenomen, likevel er spørsmål om hva en følelse er et stort tema i filosofien. Kanskje vil vi forstå oss selv og andre bedre hvis vi forstår følelsene våre bedre? Hva når angsten paralyserer oss eller sinnet driver oss til vold? Eller når vi gjerne ville være glade med får det ikke til? Hva når vi mener med vår fornuft at en handling er rett, men føler at den ikke er det? Slike spørsmål vil bli tatt opp med utgangspunkt i en eksistensfilosofisk forståelse av hva en følelse er.

Hans Herlof Grelland er fysiker og filosof og forfatter av boken «Følelsenes filosofi».

 
Onsdag 25.oktober
ingrid lund
Ingrid Lund
Vi er hverandres skjebne. Om å bli satt utenfor fellesskapet.

Ett av menneskenes grunnleggende behov er å høre til og oppleve seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet. Når man som barn, ungdom eller voksen ikke opplever denne tilhørigheten, enten det er som barn i barnehage eller skole, som ungdom i skole eller fritidsaktivitet, som student på universitetet eller som voksne i arbeidsfellesskapet kan dette gi negative fysiske og/eller psykiske utfordringer. Vi er avhengig av den andres respons på den jeg er som individ og som en del av fellesskapet. Det er slik hver enkelt blir seg selv. Der mobbing skjer er det noen som får seg selv tilbake som ikke gode nok for fellesskapet gjennom ord, blikk, taushet – den/de andres tause eller høylytte avvisning i ulike former. Hvordan forstår vi disse prosessene som er på avveie mellom oss? Foredraget vil løfte frem muligheter og utfordringer i dette komplekse landskapet.

foredragOnsdag 22.november
Sven Egil Omdal
Kampen om sannhet i journalistikk og politikk

Fakta er på vikende front. Donald Trumps seier inspirerer andre til å bekjempe etablerte sannheter. Angrepene rettes mot de institusjonene som fremfor noen har som oppgave å spre faktisk kunnskap: Forskningen og mediene. Avsløringer er fake news, alle journalister er manipulatorer. Vitenskapen blir betraktet med mistenksomhet, noen ganger med åpen forakt.

Sven Egil Omdal er journalist, redaktør og forfatter, tidligere leder av Norsk Journalistlag og Pressens Faglige Utvalg. Hans ukentlige Fripenn-spalte er blant de mest leste og siterte i norsk presse.

LitenLogoAgderVitAkDM2012Torsdag 30. november kl 18.00 i Byhallen
Kristiansand filosofikafé og Agder Vitenskapsakademi inviterer til

NOBELPRISMØTET 2017

Årets Nobelpriser, Abel- og Holbergprisen blir presentert med korte populærvitenskapelige foredrag. Gratis inngang. Velkommen! Les mer…

Programmet for vårsemesteret 2018

brunstadOnsdag 21.mars
Paul Otto Brunstad
Beslutningsvegring – vår tids nye folkesykdom?

Paul Otto Brunstad er professor ved pedagogikkseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen og seniorkonsulent ved Senter for Lederveiledning. Han har arbeidet mye med etikk og ledelse, bl.annet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og Luftkrigsskolen i Trondheim. På filosofikafeen vil han snakke om noe som rammer mange: beslutningsvegring. Beslutningsvegring kan ødelegger for mange, ikke bare voksne, men også for unge som tilhører «The maybe attendig –generation» – en generasjon som av frykt for å feile, kan slite med å ta avgjørende valg i livet.

 

Formen på møtekveldene

Kafékveldene holdes på Aladdin Kulturhus, Kongensgate 6, siste onsdag i månedene januar, februar, mars og september, oktober, november. Dørene åpner kl 18.30.

Foredraget begynner kl. 19.30 og varer omtrent 45 minutter. Deretter tar vi en pause på ca. 20 minutter. Kl. 20.45 begynner andre del av programmet. Det vil som oftest være en samtale mellom foredragsholder og møteleder, med anledning til å stille spørsmål fra salen. Programmet avsluttes kl. 21.30.