Foredragskalender

Foredragkalenderen oppdateres fortløpende.

Programmet for vårsemesteret 2019

asne1Onsdag 30. januar
Åsne Dorthea Grøgaard
Lengten etter ansvar

For tiden skrives det mye moralfilosofi om det som på engelsk kalles «accountability»: å kunne holdes ansvarlig. Men filosofene prøver bare å holde følge med trendene blant sine egne studenter. I flere år har studenter fra europeiske og amerikanske universiteter manet til kamp på undertrykkede gruppers vegne, og ofte tar kampen form av å fordele skyld og uskyld og innkreve unnskyldninger fra de skyldige. Men finnes det problemer med et ansvarsbegrep som går ut på å holde andre ansvarlige? Og finnes det et bedre alternativ, et som tar ungdommens ansvarslengsel på alvor?

Åsne Dorthea Grøgaard (f. 1992) har master i filosofi fra UiO, og tar for tiden bachelor i latin. Hun holdt åpningsforedraget på Skjervheimseminaret 2018.

 

ninaOnsdag 27. februar
Nina Björk
Det gode livet

Et liv som er godt for ett menneske, er kanskje slett ikke godt for et annet. Eller er vi likere enn vi tror? Hva kjennetegner egentlig «det gode liv»? Nina Björk vil i sitt foredrag snakke om både menneskelig biologi og kapitalistisk økonomi. Hva karakteriserer folks evige behov, og står disse i konflikt med dagens kapitalistiske samfunn?

Svenske Nina Björk er forfatter og journalist. Hun har doktorgrad i litteraturvitenskap og er en aktiv samfunnsdebattant. Hun debuterte i 1996 med Under det rosa täcket. Hennes siste bok er Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek fra 2016.

 

selleOnsdag 27. mars
Hildegun Sarita Selle
Å mestre livet og eie sin sårbarhet

Å vise sårbarhet kan av noen bli sett på som en svakhet. Mange har også vanskelig for å tenke på seg selv som sårbar. Er det normalt å være sårbar? Hvordan henger livsmestring og sårbarhet sammen? Hva er det å være sterk – og hva skjer når vi ikke vil være sårbare?

Hildegun Sarita Selle er psykologspesialist innen feltene traumatisk stress og migrasjonspsykologi. Hun har blant annet arbeidet med Enneagrammet som verktøy for personlig vekst, og vært med å etablere stiftelsen Flexid som fokuserer på krysskulturell oppvekst hos barn og unge med minoritetsbakgrunn.

 

jonasEKSTRA FILOSOFIKAFE PÅ TEATERET I APRIL
Tirsdag 30. april
Jonas Gahr Støre
Sterkere fellesskap

Norge og Europa er i endring. Er fellesskapene blitt svakere? Har vi ikke lenger tillit til hverandre? Støre vil i sitt foredrag reflektere over utviklingen i Europa og hvorvidt svekkede felleskap truer samholdet og tilliten i samfunnet. Etter foredraget vil Støre samtale med filosof Ralph Henk Vaags.

Jonas Gahr Støre er utdannet statsviter, har arbeidet i embetsverket og humanitære organisasjoner, og er i dag leder for Arbeiderpartiet.

 

Programmet for høstsemesteret 2019

frost_litenOnsdag 25. september
Tore Frost
Kjærlighet

 

 

eriksenOnsdag 30. oktober
Thomas Hylland Eriksen
Tema kommer

 

 

 

ingaOnsdag 27. november
Inga Bostad
Takknemlighet

 

 

 

Formen på møtekveldene

Kafékveldene holdes på Aladdin Kulturhus, Kongensgate 6, siste onsdag i månedene januar, februar, mars og september, oktober, november. Dørene åpner kl 18.30.

Foredraget begynner kl. 19.30 og varer omtrent 45 minutter. Deretter tar vi en pause på ca. 20 minutter. Kl. 20.45 begynner andre del av programmet. Det vil som oftest være en samtale mellom foredragsholder og møteleder, med anledning til å stille spørsmål fra salen. Programmet avsluttes kl. 21.30.