Foredragskalender

Foredragene holdes på Aladdin kl. 19.30. Dørene åpnes kl. 18.30. Etter pausen er det intervju og anledning til å stille spørsmål fra salen. Entré kr. 150,-. Honnør/student kr 100,-

Høsten 2022

Onsdag 28. september 2022

Bente Vetland:
«Livskvalitet og selvinnsikt»

Hvor godt kjenner du egentlig deg selv? Å kjenne seg selv åpner opp for økt raushet og toleranse. Å kjenne seg selv gir en innsikt som kan benyttes for å ivareta og styrke relasjoner, hjemme og på jobb. Viktigheten av selvinnsikt i møte med andre var et tema for Sokrates, og i dag har de fleste personlighetstester nettopp selvinnsikt som et av parameterne som måles.

Bente Vetland har mer enn 30 år bak seg som lærer, leder og rådgiver i videregående skole. Hun har master i psykisk helse med videreutdanning i kognitiv terapi, og er en av to forfattere bak bøkene Kjenn deg selv som lærer (Gyldendal akademiske) og Leder, kjenn deg selv! (Cappelen Damm akademiske). Vetland arbeider særlig med personlighetsverktøyene Enneagrammet og Kjernekvadranten.

Onsdag 26. oktober 2022

Tittel og tema kommer

Hold av dato. Mer info om tema og foredragsholder kommer.

Onsdag 30. november 2022

Janne Haaland Matlary:
«Demokratiets langsomme død»

Hvilke verdier forsvarer Vesten? Krigen i Ukraina forener, men vesten er allikevel sterkt splittet, sier Matlary. I foredraget vil hun ta utgangspunkt i sin siste bok «Demokratiets langsomme død. Den nye intoleransen». Her argumenterer hun for at demokratiet er under angrep fra Vestens egne eliter, som tvinger gjennom upopulære politiske løsninger på bekostning av folkeviljen. Vi tar demokratiet for gitt, hevder Matlary. Det bør vi ikke gjøre.

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Universitetet i Oslo.

Våren 2023

Onsdag 25. januar 2023

Anders Johansen:
«I begynnelsen var handling – om forholdet mellom handling ord og virkelighet»

Anders Johansen er professor i sakprosastudier ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Som forsker og skribent er han bredt orientert. Han har blant annet utgitt Talerens troverdighet. Tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk (2002), Samtalens tynne tråd (2003) og Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005 (2005).

Onsdag 22. februar 2023

Monica Roland:
«Hva er kjærlighet?»

Monica Roland disputerte i 2017 avhandlingen «What is Love?». På filosofikafeen vil hun snakke om nettopp teamet kjærlighet.

Onsdag 29. mars 2023

Lena Lindgren:
«Ekko»

Lena Lindgren er politisk kommentator i Morgenbladet og forfatteren av boken Ekko. Et essay om algoritmer og begjær.

Formen på møtekveldene


Kafékveldene holdes på Aladdin Kulturhus, Kongensgate 6, siste onsdag i månedene januar, februar, mars og september, oktober, november. Dørene åpner kl 18.30. Foredraget begynner kl. 19.30 og varer omtrent 45 minutter. Deretter tar vi en pause på ca. 20 minutter. Kl. 20.45 begynner andre del av programmet. Det vil som oftest være en samtale mellom foredragsholder og møteleder, med anledning til å stille spørsmål fra salen. Programmet avsluttes kl. 21.30.