Om Kristiansand filosofikafé

Alt arbeid i forbindelse med filosofikafeen utføres på dugnad. Styret er både programkomité og arrangementskomité. Styret tar gjerne imot forslag til foredragsholdere og temaer som kan tas opp.

Kontakt oss gjerne på filosofikafeen@filosofikafeen.no med tips, ideer, kommentarer, ris og ros.

Styret
Ralph Henk Vaags (leder)
Bente Vetland
Adrian Førde Andersson
Hans Herlof Grelland
Åse Haraldstad
Ståle Myhre
Greta Marthinussen

Historien om Kristiansand filosofikafé

Filosofikafeen ble startet i 2001 av Harald Baasland, Marie Føreland, Terje Mesel og Gunnar Slotta, med første samling i februar 2002. Baasland hadde hørt et interessant program om filosofi i NRK Radio, og i en samtale med Slotta etterpå vokste ideen om en filosofikafé fram.

I løpet av de nærmeste par årene ble komiteen utvidet med Jon Grythe, Ralph Henk Vaags, Alf Kjetil Igland og Erik Meidell. Flere andre har vært innom komiteen for kortere tid. Baasland har vært den selvskrevne leder.

De første årene ble kafékveldene holdt på Kafé Katta, Sørlandets Kunstmuseum, men en stadig større interesse for arrangementene sprengte lokalet, og høsten 2006 ble de flyttet til Kick Malt & Mat. Ved utgangen av vårsemesteret 2009 hadde mer enn 6.600 mennesker vært innom kafeens 39 arrangementer med ca 750 på én kveld som rekord. Besøket ligger nå jevnt mellom 200 og 400 mennesker, trolig den best besøkte filosofikafeen i Norge.

Ved utgangen av vårsemesteret 2009 ønsket de fleste medlemmene av komiteen avløsning etter fortjent innsats. Komiteen er selvoppnevnt og selvsupplerende. Den nye komiteen ble sammensatt av Alf Kjetil Igland (leder), som var den eneste som var igjen av den første komiteen. Med seg hadde han Jon Arthur Johannessen (økonomiansvarlig), Bente Vetland, Liv Tveit Walseth, Åse Haraldstad, Adrian Førde Andersson og filosof Ralph Henk Vaags.

Alf Kjetil Igland gikk ved utgangen av 2014 ut av komiteen etter ti år, fem av dem som leder. Etter 8 års innsats som økonomiansvarlig gikk deretter Jon Arthur Johannessen ut av komiteen i 2017 og ble erstattet av Ståle Myhre. De øvrige medlemmene driver kafeen videre med Ralph Henk Vaags som ny komiteleder.

Foredragskveldene ble fra høsten 2015 flyttet til Aladdin Kulturhus.

Det var viktig for initiativtakerne at tilbudet skulle være rimelig. Ordinær billettpris er fortsatt kun kr 150,- og honnør/student kr 100,-.